تبلیغات
◕زیــبــاســاز◕ - سفارش قالـب
Notebook
Miss Roza Themes

سلام برای سفارش قالب موردنظرتون موارد زیر را در نظربگیرید:

 تمام مشخصات قالب رو در قسمت نظرات  +  ایمیل بذارید.
:مشخص کنید ویژگی های قالبتون رو  چندستونه بودن و رنگ و بدنه و...مشخصات باید کامل باشه یادتون نره 
 عکس قالبمورد نظر برای شما ارسال میشه و چنانچه لازم بود تغییرات اعمال بشه.
 هزینه رو به حساب میریزید و بعد کد قالب رو توسط ایمیل تحویل میگیرید.

                              بسته به قالب شما هزینه هرقالب2000 تومان خواهدبود
                              هزینه رو به حساب واریزکرده ودرآدرس تلگرام مشخصات روارسال میکنین
                             قالب موردنظر حداکثریک روز برای شماآماده خواهدشد.